Internetové stránky

Družiny pro objevování hranic Moravy a napravování historických kamenů

Družina byla založena dne 31.října 2009

v městečku Svratce u potoka Svratky,

kterýžto jest tokem hraničním mezi Moravou a Čechami,

jako zájmový a zásadně nepolitický spolek

KAMENY POMEZÍ

Autor stránek: Leoš Rožnovský / kontakt: afu@seznam.cz  / Mé osobní stránky naleznete zde: Skřítkovy stránky / Poslední úprava: 21.11.2012

(zeleně vyznačeny úseky hranice, jimiž jsme na  našich výpravách zatím  prošli)